VERİTABANI DEĞERLENDİRME FORMU
Vereceğiniz cevaplar veritabanları aboneliklerinde bizlere yol gösterecektir.
Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederiz.
Adı Soyadı:
Bölüm:
E-Posta:
Statü:
İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi
İnönü Üniversitesi Lisans Üstü
İnönü Üniversitesi Lisans
Diğer (Lütfen Belirtiniz)
Veritabanında kolay tarama yapabildiniz mi?Evet Hayır
Araştırmanızla ilgili bilgi bulabildiniz mi?Evet Hayır
Bu veritabanını sürekli kullanmayı düşünüyormusunuz?Evet Hayır
Kayıtları görüntülerken,
çıktı alırken veya kaydederken hiç problem yaşadınız mı?
Evet Hayır
Bu veritabanına aboneliğin yapılmasını tavsiye eder misiniz?Evet Hayır
Diğer Yorumlarınız?