Ana Sayfa English
 
AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ
Açık Erişim Giriş
Açık Erişim Poltikası
Açık Erişim Yönergesi
Açık Erişim Nedir
İletişim

 
 
 
 
 
Ödünç Verme Kurralları

 

Ödünç Vermede Uygulanacak Kurallar

 


  1. Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyen üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personelleri kütüphane otomasyon sistemine kayıtlı olup, kimlik kartlarını göstererek kütüphaneden faydalanabilirler.

  2. Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyen dış kullanıcılar (Zorunlu durumlarda bazı kamu kurumlarında (MEB vb.)görevli personellerin ödünç hizmetinden yararlanmaları amacıyla açılan bir hesaptır.) kütüphane kurallarına uyacaklarına dair taahhütname doldurmak suretiyle kütüphaneye üye olurlar.

  3. Öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, lisans ve önlisans öğrencileri ile idari personelin hangi süre ile kaçar kitap ödünç alabilecekleri kütüphane komisyonu tarafından her eğitim yılı başında belirlenir. Süre bitiminde kullanıcı kaynağı eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür.

  4. Okuyucular ödünç aldıkları materyali süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar.

  5. Okuyucu başvurduğu taktirde, başka istekli yok ise, ödünç alınan materyalin süresi tekrar uzatılabilir.

  6. Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü takdirde, ödünç verme süresi dolmadan yayının iadesini isteyebilir.

  7. Başka kullanıcılarda bulunan kaynaklar rezerve edilebilir. Kaynak diğer kullanıcı tarafından Kütüphaneye iade edildikten sonra üç gün içinde alınmadığı takdirde rezerve işlemi iptal edilir.

  8. Üniversite personeli ve öğrencileri kurumdan ayrılmadan önce kütüphanelerle ilişkilerinin bulunmadığına dair belge almak zorundadırlar

 

KULLANICI

ÖDÜNÇ SÜRESİ

ÖDÜNÇ SAYISI

AKADEMİK PERSONEL

4 HAFTA

6 KİTAP

İDARİ PERSONEL

4 HAFTA

6 KİTAP

Y.LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİSİ

4 HAFTA

6 KİTAP

LİSANS/ÖNLİSANS ÖĞRENCİSİ

2 HAFTA

4 KİTAP

DIŞ KULLANICI

2 HAFTA

3 KİTAP

Tatil dönemlerinde ödünç verilen kitap sayısı ve ödünç verme süresi uzatılır.

 

Danışma kaynakları, özel koleksiyonlar (Hasan Berkpınar Koleksiyonu, Tarih İhtisas Kitaplığı),tezler, süreli yayınlar ve kütüphane kullanıcıları için rezerve edilmiş kaynaklar ödünç verilmemektedir.

 

 

 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2009) 44280 Kampüs Malatya Tel: 0422 341 00 55