Ana Sayfa English
 
AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ
Açık Erişim Giriş
Açık Erişim Poltikası
Açık Erişim Yönergesi
Açık Erişim Nedir
İletişim

 
 
 
 
 
HABERLER / DUYURULAR

PEARSON (KİTAP) VERİTABANI DENEME ERİŞİMİNE AÇILMIŞTIR.

Yaklaşık olarak 1600 adet Pearson yayını bulunmaktadır.

Erişim adresi : http://bc.vitalsource.com/tenants/inonu_universitesi_bridge/libraries?bookmeta_vbid=1-889325-26-0

Kullanıcı Kılavuzu :/yukle/files/Pearson%20Kullan%C4%B1c%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu.pdf

/yukle/files/Pearson%20Kullan%C4%B1c%C4%B1%20K%C4%B1lavuzu(%20%C4%B0ng.).pdf

 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2009) 44280 Kampüs Malatya Tel: 0422 341 00 55