Ana Sayfa English
 
AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ
Açık Erişim Giriş
Açık Erişim Poltikası
Açık Erişim Yönergesi
Açık Erişim Nedir
İletişim

 
 
 
 
 
HABERLER / DUYURULAR

Kütüphanemizde bulamadığınız yayınları/belgeleri (kitap, tez, makale) Kütüphanelerarası İşbirliğine dayalı olarak aracılığımızla temin edebilirsiniz.

 

KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ

İnönü Üniversitesi akademisyenleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ihtiyaç duydukları yayınlara/belgelere kütüphanemizden erişemedikleri takdirde; bu yayınları yükseköğretim kurumlarına bağlı ANKOS üyesi kütüphanelerden, Erişime kapalı tezleri ise basılı kopyalarını YÖK Ulusal Tez Merkezinden Kütüphanelerarası İşbirliği Sistemine bağlı olarak kütüphanemiz aracılığıyla ödünç alabilme imkanına sahiptirler.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımız, kütüphane web sayfasında Kütüphanelerarası işbirliği linkinde yer alan http://library.inonu.edu.tr/index.php?s=kaib  istek formunu doldurarak, isteklerini ilgili kütüphane personeline iletebilirler.

 

;

 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2009) 44280 Kampüs Malatya Tel: 0422 341 00 55