Ana Sayfa English
 
AKADEMİK ARŞİV SİSTEMİ
Açık Erişim Giriş
Açık Erişim Poltikası
Açık Erişim Yönergesi
Açık Erişim Nedir
İletişim

 
 
 
 
 
DENEME AMAÇLI VERİTABANLARI

İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi,
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) üyesidir.
Konsorsiyum aracılığı ile çeşitli veri tabanlarına üyedir.

Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, geçici bir süre için veritabanlarının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise, anlaşma iptal edilerek, veritabanlarının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanmaktadır.
Bu tür problemleri engellemek için aşağıda belirtilen kurallara uyarak bize yardımcı olabilirsiniz.

İZİN VERİLENLER
* Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir (Örneğin, tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez gibi)
* Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanabilirsiniz. (Örneğin, araştırmanızda veya dersinizde)
* Veritabanlarından aldığınız bilgiyi İnönü Üniversitesi içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

İZİN VERİLMEYENLER
* Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.
* Veritabanının satılması , içeriğinin dağıtılması yasaktır.
* Veritabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemizin dışındaki kişilere aktarılması yasaktır.
* Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması yasaktır.
* Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.
 
VERI TABANI ADI
AÇIKLAMA
IÇERIK
TARIH
D.FORMU
CINAHL COMPLETE Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Sağlık ile ilgili bölümler için 15.05.2017
EDUCATION SOURCE 2.000 `den fazla akademik dergi, 550`den fazla kitap ve monograf, 2.300`e yakın eğitim ile ilgili konferans bildirisi 15.05.2017
HISTORICAL NEWSPAPERS Tarihi gazeteler 28.04.2017
JOVE (JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS) Makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakem heyetli video veritabanıdır. 19.05.2017
JURIX Türkiye`de tüm hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri size sunmayı hedefleyen bir veritabanıdır. 19.05.2017
KANUNUM HUKUK VERITABANI Yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. 01.05.2017
MEDLINE COMPLETE Dünyada tıbbi dergilere yönelik olarak hazırlanmış, dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. 15.05.2017
SOCIOLOGY SOURCE ULTIMATE Atıf dizinlerinde endekslenmiş pek çok önemli başlığın yanı sıra önde gelen konu dizinlerinde gösterilen yüzlerce akademik tam metin dergi içermektedir. 15.05.2017

 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (2009) 44280 Kampüs Malatya Tel: 0422 341 00 55